Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

mrt 6, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische industrie) laat een samenwerkingsplatform een onderzoek uitvoeren naar de economische impact.

Medio 2021 heeft de productgroep FFP4EU van CEFIC (Europese chemische industrie) een samenwerkingsplatform opgezet met organisaties van downstreamgebruikers van PFAS. Met de bedoeling om de gevolgen van het (toen potentiële) beperkingsvoorstel beter te begrijpen en de kennis samen te brengen tot een beter reageren op het voorstel. ESF is een van de meer dan 80 leden van dit samenwerkingsplatform. Samen vertegenwoordigen zij een breed scala aan producten. Via ESF is VVGW hierbij betrokken.

PBM sector meegenomen in onderzoek
Het samenwerkingsplatform laat een update van een eerder gehouden onderzoek uitvoeren. Op aangeven van ESF wordt PBM als aparte sector in het onderzoek opgenomen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gedeeld met ECHA (European Chemical Agency) en andere Europese partijen die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.

In de komende discussies is het essentieel om solide gegevens te hebben, niet alleen wetenschappelijke gegevens over b.v. PFAS-gebruik en mogelijke vervangingen voor PFAS, maar ook over de economische impact voor de EU-bedrijven. De sociale impact (bv. gebrek aan geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zal bepaalde soorten gezondheidsproblemen veroorzaken met gerelateerde gevolgen voor de samenleving) kan als opmerking aan het eindrapport worden opgenomen.

> Bericht LinkedIn

Nieuws

Nieuwe richtlijn beschermingsmiddelen ademhaling NVvA

In april is de nieuwe richtlijn ademhalingsbescherming van de NVvA verschenen. Dit document is toonaangevend en breed geaccepteerd als stand van de wetenschap en techniek. De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet dit als richtinggevend document.

ESF: feedback op effectbeoordeling digitale gebruikersinstructies

ESF vraagt leden van VVGW om feedback te geven om de economische impact van het digitaliseren van gebruikersinstructies te kunnen beoordelen. De EU-Commissie wil de lasten voor de industrie te verminderen en daarom bekijkt DG GROW de mogelijkheid om gebruikersinstructies in digitaal formaat beschikbaar te maken voor de PBM-sector.

Challenge Procure4Health: Duurzame PBM’s gezondheidszorg

De EU wil aan de slag met “Duurzame persoonlijke bescherming tegen ziekteverwekkers in de gezondheidszorgcontext”. Zij financiert via het EU Horizon programma het project Procure4Health dat momenteel een open marktconsultatie hierover start. Op 8 mei organiseren ze een online evenement om het project toe te lichten. Bij dit project zijn overheidsinkopers uit de zorgsector van diverse Europese landen betrokken.