Onderzoek economische impact EU voorstel verbod PFAS

mrt 6, 2023 | actualiteiten homepage, Nieuws

Begin februari stelt de EU voor om het gebruik van PFAS te beperken. Dit zal ook gevolgen hebben voor verschillende PBM-producten. Nederland is een van de initiatiefnemers. Vorige maand deelde VVGW dit bericht op LinkedIn. Op initiatief van CEFIC (Europese chemische industrie) laat een samenwerkingsplatform een onderzoek uitvoeren naar de economische impact.

Medio 2021 heeft de productgroep FFP4EU van CEFIC (Europese chemische industrie) een samenwerkingsplatform opgezet met organisaties van downstreamgebruikers van PFAS. Met de bedoeling om de gevolgen van het (toen potentiële) beperkingsvoorstel beter te begrijpen en de kennis samen te brengen tot een beter reageren op het voorstel. ESF is een van de meer dan 80 leden van dit samenwerkingsplatform. Samen vertegenwoordigen zij een breed scala aan producten. Via ESF is VVGW hierbij betrokken.

PBM sector meegenomen in onderzoek
Het samenwerkingsplatform laat een update van een eerder gehouden onderzoek uitvoeren. Op aangeven van ESF wordt PBM als aparte sector in het onderzoek opgenomen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gedeeld met ECHA (European Chemical Agency) en andere Europese partijen die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces.

In de komende discussies is het essentieel om solide gegevens te hebben, niet alleen wetenschappelijke gegevens over b.v. PFAS-gebruik en mogelijke vervangingen voor PFAS, maar ook over de economische impact voor de EU-bedrijven. De sociale impact (bv. gebrek aan geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen zal bepaalde soorten gezondheidsproblemen veroorzaken met gerelateerde gevolgen voor de samenleving) kan als opmerking aan het eindrapport worden opgenomen.

> Bericht LinkedIn

Nieuws

Veel valgevaar gezien bij controle 200 bouwplaatsen

Bij een controle op 200 bouwplaatsen verspreid over Nederland zijn 16 maart 2023 bij circa 140 bouwplaatsen overtredingen geconstateerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. In totaal ging het om meer dan 250 overtredingen. Het accent van de controle lag vooral op...

De invloed van toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werken

Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de gezondheid en veiligheid van werkenden.

Veel ongelukken bij installatie zonnepanelen

Meer dan veertig ongevallen vonden er in 1,5 jaar tijd plaats bij installatie van zonnepanelen. Bij controles van de Nederlandse Arbeidsinspectie werd in meer dan 70% van de gevallen de Arbowet overtreden.

Ontdek nieuw online platform EU-wetgeving

EU Law in Force is een nieuwe website die snel en gemakkelijk toegang biedt tot het huidige toepasselijke recht van de Europese Unie. Speciaal gericht op niet-experts. Het is toegankelijk via het portaal van het Publicatiebureau van de Europese Unie.