Nieuws

Geen hittestress!

Werken in hoge temperaturen, in warme werkomgevingen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties en zelfs schade aan de gezondheid. Op basis van de Arbowet is de werkgever verplicht om effectieve maatregelen te nemen tegen hitte.

Lees meer